GVBF T4A NNZ 034 (1)

Kvalitetsstyring

Bedriftspolitikk hos NNZ

NNZ tar sikt på kvalitet for å bli en foretrukket partner for emballasjeløsninger. Vi sørger for konsistent kvalitet og mattrygghet. Optimal kvalitet er en forutsetning for NNZ-gruppens suksess i markedet.  Hele selskapet er utstyrt for å kunne (produsere), lagre og distribuere industriell og agrikulturell emballasje samt forbrukeremballasje for både direkte og indirekte kontakt med mat, og yte tjenester av ypperste kvalitet.

 

«Kvalitet for oss er når det er kunden, og ikke produktet, som kommer tilbake.»

 

For å leve opp til dette jobber vi kontinuerlig med å forbedre forretningsmodell, produksjon, kundeservice og kvalitetsrelaterte systemer og prosesser i henhold til alle lover og regler som gjelder selskapets aktiviteter og alle juridiske og etiske aspekter ved driften:

 

Våre Kvalitetssystemer styrker vårt grunnlag for stadig forbedring. Effektiviteten revideres og valideres på bakgrunn av relaterte faktabaserte verktøy.

 • Samsvar med GFSI og ISO9001
 • Fokus på å gjøre ting riktig på første forsøk
 • Reduksjon av klagemengde ved hjelp av årsaksanalyse og korrigerende og forebyggende tiltak

 

Our organizational knowledge, resources, capabilities, and products allows us to make Quality a competitive advantage for us and our customers.

 • Employee’s skills are continuously improved through education and training
 • Educate all our personnel in the company’s requirements to adopt hygienic practices and pay due regard to personal hygiene
 • We are One NNZ, which means we work together worldwide and apply our NNZ values and quality standards in everything we do
 • Ensure an effective execution of our Supplier Quality Assurance program across the company, using modern technical solutions.

 

We focus on recognizing our customer’s needs and expectations through open, honest communication to build long-term trusting partnership. We are committed to creating satisfied customers by providing the highest standards of quality and services.

 • Supply products that are consistent with our customers specifications including all statutory and regulatory requirements
 • Ensure our premises are adapted, maintained and operated to avoid contamination, minimize environmental deterioration and permit effective cleaning.
 • Soliciting customer feedback on performance and satisfaction
 • We always conduct our business ethically

The Management of the NNZ Group is firmly committed to the procedures of the Quality Management Systems and is leading the company by example, which leads to a high devoted team across the globe. It is the requirement of all employees to continuously improve each process that he or she controls.

 

Kunnskap, ressurser, ferdigheter og produkter som er en del av organisasjonen vår, gjør at kvalitet blir et konkurransefortrinn for oss og kundene våre.

 • Vi styrker stadig de ansattes ferdigheter gjennom utdanning og opplæring.
 • Vi lærer opp alt personell i selskapets retningslinjer for hygiene og ansvarlighet for egen hygiene.
 • Vi er ett NNZ, og det betyr at vi jobber sammen på globalt nivå og legger NNZs verdier og kvalitetskrav til grunn for alt vi gjør.
 • Vi sikrer effektiv gjennomføring av leverandørkvalitetsprogrammet Supplier Quality Assurance på tvers av selskapet ved hjelp av moderne tekniske løsninger.

 

Vi fokuserer på å anerkjenne kundenes behov og forventninger gjennom åpen og ærlig kommunikasjon for å bygge langsiktige og tillitsfulle partnerskap. Vi er dypt engasjerte i å gjør kunder fornøyde ved å tilby tjenester av ypperste kvalitet.

 • Levere produkter som lever opp til kundenes spesifikasjoner inkludert alle lovfestede og regulatoriske krav.
 • Sikre at anleggene våre er tilpasset, vedlikeholdt og driftet slik at vi unngår forurensning, minimerer miljøskade og tilrettelegger for effektivt renhold.
 • Be om tilbakemelding fra kunder på kvalitet og service.
 • Alltid drive forretninger på en etisk måte.

Ledelsen i NNZ-konsernet anser prosedyrene i kvalitetsstyringssystemene som særs viktige og søker å være gode forbilder gjennom sin ledelse av selskapet. Resultatet er et engasjert globalt team. Ansatte forventes å stadig forbedre den enkelte prosess som er under deres kontroll.

HVORFOR NNZ THE PACKAGING NETWORK?
FORNYELSE

Bærekraft
Globale strategiske løsninger
Pionerer
Pålitelig og etisk

EKTE SAMARBEID

Langsiktig partnerskap
Lagarbeide
#Rethink innovasjon
Fullservicelogistikk

TILPASSEDE LØSNINGER

Uavhengige råd
Innsikt for innovasjon
Nærhet til kundene
Bred portefølje

NNZ Norway
Hold deg oppdatert om den siste utviklingen. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

"*" viser obligatoriske felt

Hvordan behandler vi dine data? Les personvernerklæringen vår.