SDG 8

FN-mål hos NNZ BKM 8

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Vedvarende og inkluderende økonomisk vekst kan være en drivkraft for framgang, skape verdig arbeid for alle og heve levestandarden.

 

NNZ bidrar spesifikt til BKM 8.8 (FN): Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere ved å:

 

1. Sikre NNZ-ansattes velvære: tillit, vitalitet, arbeidsevne.

 • Vår personalpolitikk har som mål å beskytte NNZs kultur og skape et grunnlag for vitalitet og bærekraftig arbeidsevne i organisasjonen. Hos NNZ stoler ledelsen på de ansatte og forventer at de handler i god tro.
 • De fire nøkkelordene (P-ene) for denne tilliten er lidenskap (Passion), glede (Pleasure), personlig (Personal) og plan (Plan).

 

2. Vitalitet og bærekraftig arbeidsevne betyr aktiv og varig samhandling mellom ansatt og leder. Når alt kommer til alt ligger ansvaret for vitalitet og bærekraftig arbeidsevne hos den ansatte selv. Lederen er coach. Målet her er tosidig: å innse behovet for at ansatte selv skal ta ansvar og for at lederen er på vakt og evner å gi riktig støtte til rett tid. Å oppnå målene og omgjøre dette til forhold som fremmer helse, velvære og innsats for effektivitet, er en felles oppgave for ledelse og ansatt.

 • Ledelsen i NNZ er ansvarlig for å ha gode ansettelsesprosedyrer som fremmer en åpen kultur, med ledere som legger til rette og inspirerer, samt en strukturert politikk for egenutvikling for ansatte.
 • Den ansatte i NNZ er ansvarlig for sin egen bærekraftige arbeidsevne, med fokus på egen nytteverdi og å forbli nyttig. Det gjelder helserelaterte aspekter ved arbeidsevne og at det er harmoni mellom organisasjonens og den ansattes ambisjoner for kunnskap, kompetanse og ferdigheter.

 

3. Velvære for våre leverandørers ansatte. Kontroll av leverandørens produksjonssted med tanke på arbeidsrett og et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Leverandører signerer og etterlever NNZs etiske retningslinjer for ansettelsesforhold, menneskerettigheter og etisk framferd.

 • NNZ er medlem i SEDEX.
 • Leverandører må behandle ansatte i henhold til Den internasjonale arbeidsorganisasjonens standarder og andre relevante lover og regulativer som gjelder helse og sikkerhet, minstelønn, arbeidstid og akseptable boforhold, og de må avstå fra alle typer diskriminerende rekrutteringspraksis.
 • Leverandører må respektere de ansattes grunnleggende menneskerettigheter i henhold til Den internasjonale arbeidsorganisasjonens standarder med tanke på diskriminering, barnearbeid, tvangsarbeid, forhandlingsrett og forenings- og forsamlingsfrihet.
 • Leverandører skal også respektere menneskerettighetene til lokalsamfunn i land de opererer i. Vi forventer at våre leverandører lever opp til de høyeste forventninger til etikk, moral og lovlydighet. Vi forventer at våre leverandører og deres agenter og egne leverandører kjenner og følger alle lover og avtaleforpliktelser som gjelder deres virksomhet, og vi godtar ingen atferd som er ulovlig eller ikke lever opp til slike forpliktelser. Videre forbyr vi utveksling av gaver, gjestfrihet eller utgifter der slike ordninger kunne ha innvirkning på forretninger og ikke er rimelige utgifter som tas i god tro.

 

4. Siden NNZ ble grunnlagt i 1922, har selskapet jobbet for kontinuitet. For å kunne garantere dette:

 • Ny langsiktig plan hvert 3. år basert på de fire grunnpilarene i vår bærekraftsatsning.
 • Risikominimering gjennom geografisk spredning over jordbruksmarkeder og industrielle markeder.
 • Oppkjøp av selskap med kultur som ligner på vår egen.
Vi finner bærekraftige løsninger og forplikter oss for verdens fremtid!
HVORFOR NNZ THE PACKAGING NETWORK?
FORNYELSE

Bærekraft
Globale strategiske løsninger
Pionerer
Pålitelig og etisk

EKTE SAMARBEID

Langsiktig partnerskap
Lagarbeide
#Rethink innovasjon
Fullservicelogistikk

TILPASSEDE LØSNINGER

Uavhengige råd
Innsikt for innovasjon
Nærhet til kundene
Bred portefølje

NNZ Norway
Hold deg oppdatert om den siste utviklingen. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

"*" viser obligatoriske felt

Hvordan behandler vi dine data? Les personvernerklæringen vår.