SDG 7

FN-mål hos NNZ BKM 7

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

NNZ’s ultimate aim is a carbon balance as low as possible for our company to be achieved.

 

Verden har framgang med tanke på mål 7, og vi ser lovende tegn på at energi blir mer bærekraftig og tilgjengelig. NNZ har en eksplisitt politikk for å redusere miljøavtrykket sitt der det er mulig. Det er en del av gruppens overordnede strategi både å styrke driftsresultatet og å redusere skadelige utslipp på land, i vann og i luften.

 

NNZ bidrar spesifikt til BKM 7.2, og skal innen 2030 øke andelen fornybar energi i den globale energimiksen betraktelig. NNZ har som mål å oppnå et så lavt karbonavtrykk som mulig for selskapet vårt.

Vår bedriftspolitikk har identifisert ansvar og prosedyrer som er en del av å oppnå gruppens eksplisitte mål på alle aktivitetsområder som bidrar positivt til miljøet, inkludert reduksjon av CO2- og metanutslipp.

 

Vi bidrar ved å:

 1. Etterleve all gjeldende energilovgivning, og anstrenge oss for å nå eller kompensere for legislative målsetninger.
 2. Fremme miljøbevissthet og ansvarsfølelse blant våre egne ansatte.
 3. Arbeide for et NNZ som tar stadig mer miljøansvar, inkludert LEAN-programmer for transportavdelingen for stadig å forbedre logistisk effektivitet,
 4. Minimere avfall, fremme resirkulering og bruken av resirkulerte produkter for å redusere restavfallsbyrden og metanutslippene den fører med seg.
 5. Bruke energieffektive og karbonfattige installasjoner og utstyr på tvers av gruppen. NNZ har installert energieffektive apparater i kontorlokalene i Nederland (solcellepanel, varmepumpe, bergknapptak, energieffektive lyskilder) og i Skandinavia (solcellepanel).
 6. Dra nytte av hjemmekontor med nettløsninger for interne og eksterne møter der det er mulig.
 7. Karbonkompensere og plante trær for å kompensere for CO2-utslipp ved reise.
 8. Innkjøpspolitikk: leverandører signerer og etterlever NNZs etiske retningslinjer for leverandører med tanke på miljø. Leverandører må arbeide kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkninger som skyldes drift. Så sant det er forenlig med mattrygghetskrav og forbrukerens beste, skal leverandører i det minste arbeide for å:
 • Redusere energiforbruk, vannforbruk og råvarebruk,
 • Redusere avfallsmengde og utslipp til luft, grunn og vann,
 • Redusere bruken av kjemikalier og gjødsel og ekskludere bruken av kjemikalier og gjødsel som er helsefarlig for forbrukere (som nevnt i våre krav til mattrygghet),
 • Bidra til gjenvinning og gjenbruk av materialer og produkter,
 • Bruke miljøvennlige teknologier,
 • Legge vekt på miljøpåvirkning i produktutvikling og emballasjedesign.
Vi finner bærekraftige løsninger og forplikter oss for verdens fremtid!
HVORFOR NNZ THE PACKAGING NETWORK?
FORNYELSE

Bærekraft
Globale strategiske løsninger
Pionerer
Pålitelig og etisk

EKTE SAMARBEID

Langsiktig partnerskap
Lagarbeide
#Rethink innovasjon
Fullservicelogistikk

TILPASSEDE LØSNINGER

Uavhengige råd
Innsikt for innovasjon
Nærhet til kundene
Bred portefølje

NNZ Norway
Hold deg oppdatert om den siste utviklingen. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

"*" viser obligatoriske felt

Hvordan behandler vi dine data? Les personvernerklæringen vår.