SDG 12

FN-mål hos NNZ BKM 12

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Bærekraftig forbruk og produksjon for overgang til lavkarbon og grønne økonomier.

 

Verdens forbruk og produksjon – en drivkraft i global økonomi – avhenger av en utnyttelse av miljøet og ressursene våre som fortsatt påvirker planeten på en destruktiv måte.  Omtrent en tredjedel av all mat vi produserer – tilsvarende 1,3 tonn med en verdi på ca. 1 billion dollar – råtner hos forbrukere og detaljister eller blir ødelagt på grunn av dårlig transport- eller innhøstningspraksis. Bærekraftig forbruk og produksjon bidrar betraktelig til overgangen til et lavutslippssamfunn og en grønnere økonomi.

 

NNZ bidrar spesifikt til BKM 12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk, ved å

 

1. Fortsette å fremme og utvikle emballasje og konsepter som er energieffektive og fører til lavere utslipp på vegne av våre partnere

 

2. Gjøre det enklere å velge bærekraftig emballasje for å minimere matsvinn og negativ miljøpåvirkning: NNZ sprer sin #rethink-tilnærming slik at kunder kan gjøre emballasjevalg på en bærekraftig og faktabasert måte

 

3. Innkjøpspolitikk

  • Leverandører signerer og etterlever NNZs etiske retningslinjer for leverandører med tanke på innsyn, lovlydighet, mattrygghet og forbrukerinteresser. NNZ vil verifisere samsvar:
  • Leverandører skal gi oss innsyn i deres drift og forsyne oss med fullstendig informasjon om næringspolitikk, aktiviteter og produkter så sant det har relevans for vår egen bærekraft.
  • Leverandører må følge alle nasjonale lover og forskrifter i alle land de opererer i.
  • Leverandører må påse at produktene deres er egnede og trygge til mat for mennesker. Alle råvarer og ingredienser, forskning og produksjons- og emballeringsprosesser må leve opp til våre kriterier for kvalitet og mattrygghet. Leverandører må kunne garantere hvorvidt produkter som leveres til NNZ inneholder genmanipulerte ingredienser.
  • Videre skal leverandører følge markedsførings- og merkingsregelverk som følger av lov og som NNZ krever. NNZ forbeholder seg retten til å påse at leverandører lever opp til disse kravene. Vi har tro på samarbeid med våre leverandører, og vi verdsetter langsiktige relasjoner. Vi arbeider gjerne med våre leverandører for å finne akseptable og tilfredsstillende løsninger i hvert enkelt tilfelle.
  • Leverandører skal holde NNZ oppdatert om hvor den enkelt ordre blir produsert. Vi forbeholder oss retten til å sende tredjepartsinspektør på uanmeldt besøk til alle fabrikker som produserer våre varer, når som helst, og leverandører skal gi tredjepartsinspektører tilgang til slike fabrikker for å sikre samsvar med våre etiske retningslinjer for leverandører. I tillegg kan representanter fra NNZ komme på annonserte inspeksjonsbesøk til alle fabrikker som produserer våre vare, og leverandører skal gi disse representantene adgang til fabrikkene.
  • NNZ eller tredjepartsinspektør som representerer NNZ skal, så sant det er rimelig og mulig, rette seg etter regler og forskrifter angående sikkerhet og hygiene for anlegget, som leverandør har delt. Utover spesielle tilfeller skal inspeksjon begrenses til en gang i året.

 

4. Kvalitetsstyringspolitikk

NNZ tar sikt på kvalitet for å bli en foretrukket partner for emballasjeløsninger. Vi sørger for konsistent kvalitet og mattrygghet. Kvalitet for oss er når det er kunden, og ikke produktet, som kommer tilbake. For å leve opp til dette jobber vi kontinuerlig med å forbedre forretningsmodell, produksjon, kundeservice og kvalitetsrelaterte systemer og prosesser i henhold til alle lover og regler som gjelder selskapets aktiviteter og alle juridiske og etiske aspekter ved driften:

  • Våre sertifiserte Kvalitetssystemer styrker vårt grunnlag for stadig forbedring. Effektiviteten revideres og valideres på bakgrunn av data og relaterte faktabaserte verktøy. Våre verktøy: Samsvar med GFSI og ISO9001 med fokus på å gjøre ting riktig på første forsøk og redusere klagemengde ved hjelp av årsaksanalyse og korrigerende og forebyggende tiltak
  • Kunnskap, ressurser, ferdigheter og produkter som er en del av organisasjonen vår, gjør at kvalitet blir et konkurransefortrinn for oss og kundene våre. Våre verktøy: Vi styrker stadig de ansattes ferdigheter gjennom utdanning og opplæring, og vi er ett NNZ, og det betyr at vi jobber sammen på globalt nivå og legger NNZs verdier og kvalitetskrav til grunn for alt vi gjør.
  • Vi fokuserer på å anerkjenne kundenes behov og forventninger gjennom åpen og ærlig kommunikasjon for å bygge langsiktige og tillitsfulle partnerskap. Vi er dypt engasjerte i å gjør kunder fornøyde ved å tilby tjenester av ypperste kvalitet. Våre verktøy: Be om tilbakemelding fra kunder på kvalitet og service, samle inn tilbakemeldinger fra relevante interessenter og alltid drive forretninger på en etisk måte både internt og eksternt.

 

Vi finner bærekraftige løsninger og forplikter oss for verdens fremtid.
HVORFOR NNZ THE PACKAGING NETWORK?
FORNYELSE

Bærekraft
Globale strategiske løsninger
Pionerer
Pålitelig og etisk

EKTE SAMARBEID

Langsiktig partnerskap
Lagarbeide
#Rethink innovasjon
Fullservicelogistikk

TILPASSEDE LØSNINGER

Uavhengige råd
Innsikt for innovasjon
Nærhet til kundene
Bred portefølje

NNZ Norway
Hold deg oppdatert om den siste utviklingen. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

"*" viser obligatoriske felt

Hvordan behandler vi dine data? Les personvernerklæringen vår.