Kvalitet

Kvalitet er det samme som kunnskap.

Emballasjens kvalitet er ikke noe absolutt begrep, det avhenger alltid av bruken. Kundene får en konstant produktkvalitet innenfor de avtalte spesifikasjonene. Kunsten for leverandøren er å kunne levere den avtalte kvaliteten raskt, med tilstrekkelig kapasitet og leveringssikkerhet og til riktig pris. Dette krever en inngående kunnskap om og følelse for markedet.

Vi overvåker markedet kontinuerlig på et strukturelt plan. Vi velger egnede leverandører basert på ulike kriterier fra kundene. Vi besøker hver av de valgte leverandørene minst én gang i året og utfører en årlig revisjon.

NNZ opptrer både som kunnskapssenter, partner mellom kunde og produsent og som sertifisert leverandør som garanterer kvalitet.