Hvorfor NNZ emballasje?

  • Global dekning
  • Lokal fokus
  • Bredt sortiment
  • Innovativ trendsetter
  • Skreddersydd emballasje
  • Pålitelig og etisk
  • Bærekraftig og sosial
Informasjonsforespørsel

Emotions and rationality of consumers in the world of soft fruit packaging Part 2/3

Part 2 Purchasing criteria

Consumers' view of sustainable packaging, and their purchasing behaviour

To what extent is sustainability and sustainable packaging truly important for consumers? Do consumers actually follow through on what they claim to purchase? What do consumers name as being important, and how do they act in a simulated purchasing situation?

In order to answer these questions, NNZ, market leader in vegetable and fruit packaging, recently conducted a large-scale survey in Germany (more than 300 interviews and 11,700 purchasing stimulations). NNZ conducted the survey using packaging materials for blueberries and strawberries. The initial results of the survey into strawberries and strawberry packaging options were presented and enthusiastically received at the European Packaging Forum in Düsseldorf.

We shall be sharing the results of the survey in a series of 3 articles. In part 1, we shared consumer views regarding sustainability and sustainable packaging materials, and checked consumer knowledge on the subject.

Here, in part 2, we discuss the results of the survey in terms of the criteria that influence the purchasing decisions, based on the following questions:

  • What is the emotional impact of fruit and what associations do consumers have with strawberries?
  • What are the main emotional and rational criteria for consumers when purchasing strawberries?

What is the emotional impact of fruit and what is the association with strawberries?

'The heart has its reasons which reason knows not', is a piece of wisdom by Blaise Pascal (1647). A study of the brain many years ago showed that people take virtually all decisions subconsciously and emotionally, rather than rationally. The same applies to purchasing decisions of course, which is a challenge for market researchers: 'Will the consumer actually buy what he/she claims to buy?' The NNZ therefore had the survey conducted by the specialised institute of Dr. Ralf Mayer de Groot.

Seeing as emotions influence our purchasing behaviour, a study was made of the emotional impact of and association with strawberries. It showed strawberries to have the highest emotional importance and to evoke strong emotions, when compared with apples, grapes, oranges, blueberries and even cherries.

Strawberries are associated with happy memories, that wonderful summer feeling, friends, love, romance.

What are the emotional purchasing criteria for strawberries?

The main emotional criteria for strawberries are the delicious flavour, attractive red colour, freshness and perfect ripeness. All these aspects are a measure of the quality of the strawberries. Consumers attach much greater importance to these quality criteria than that the strawberries are grown in an ecologically sound manner.

What are the rational purchasing criteria for strawberry packaging options?

The packaging must protect the strawberries and must guarantee visibility of the contents, so that consumers can check the quality of the strawberries.

As far as consumers are concerned, the safeguarding of the quality of strawberries by the packaging is more important than all the analysed ecological criteria.

However, 61% of the respondents (see graph above) indicate they would prefer not to buy certain packaging options, on the basis of ecological grounds. And so consumers have conflicting issues. A cardboard or pulp packaging that is perceived to be 'environment-friendly' does not offer good visibility of the contents. A plastic packaging offers good visibility but is often perceived to be 'environment-unfriendly', on the other hand. The main question is therefore: 'Do consumers actually follow through on what they claim to do?'

In the following article, we discuss the results of purchasing simulations for strawberry packaging options, in order to answer this question.

NNZ also conducted the same survey for blueberries and blueberry packaging options. Interested in the results? Feel free to contact us.

NNZ the packaging network
Alies Padding
+31 6 21221154
Aarhusweg 1
9723 JJ Groningen
The Netherlands

Om NNZ

NNZ er en internasjonal bedrift som er spesialisert i emballasjer for kunder innen PFG-sektoren og industrien. Siden etableringen i 1922 har familiebedriften utviklet seg til en organisasjon med omtrent 250 medarbeidere og et utbredt, verdensomspennende nettverk med egne avdelinger og partnere.

Styrken til dette nettverket er muligheten til å forsterke konkurranseposisjonen vår. Partnerne i nettverket vårt kan i likhet med NNZ karakteriseres som bærekraftige og sosiale, produktledere, kunderettet, innovative, trendsettere, fleksible og transparente, pålitelige og etiske.

Hos NNZ er medarbeiderne alltid i fokus. Vi er overbevist om at dette fører til mer kreativitet og produktivitet og det er meget viktig for våre kunder, leverandører og øvrige berørte parter. Vi ønsker å jobbe tett sammen på en lidenskapelig og hyggelig måte, ifølge planen som vi har laget sammen. Vårt motto er: ‘Together is better’. Sammen leverer vi bærekraftige, skreddersydde løsninger, logistikkløsninger og innovasjon til kundene våre, gjennom felles kreasjoner.

Vi utfører dette ved hjelp av våre datterselskaper på strategiske steder i de forskjellige landene. Vi jobber sammen med kundene våre og et sammensatt team, bestående av profesjonelle aktører; spesialister innen materialer, matvareindustrien, grafisk design og markedsundersøkelser. Vi jobber sammen om skreddersydde produkter, fra konsept til markedsintroduksjon. Til hver del av kjeden har vi smarte løsninger som er spesifikt rettet mot kunden!

Vårt standard sortiment består av: nettposer, striesekker, papiremballasje, vevde PP sekker, filmer, folier, skåler, begre, bøtter, big-bags og stabiliseringsmaterialer til paller. I tillegg leverer NNZ skreddersydde emballasjer. Til alle emballasjer håndterer vi de høyeste normene når det gjelder bærekraftighet, effektivitet og matvaretrygghet. Kundene våre drar nytte av våre utmerkede innkjøpsvilkår og høyverdige produkter.