Why NNZ packaging?

  • Worldwide coverage
  • Focus on local
  • Broad portfolio
  • Innovative trendsetter
  • Customized packaging
  • Reliable & ethical
  • Sustainable & social-minded
Informasjonsforespørsel

Tilpassede emballasjeløsninger

NNZ har en lidenskap for å utvikle "tilpassede emballasjeløsninger" i tett samarbeid med kunder og partnere.

Emballasjens rolle

Folk flest tenker vanligvis ikke over det, men emballasje bidrar til bærekraft. Frukt og grønnsaker beskyttes i emballasjen, og varer derfor lenger og gir mindre matavfall. Uten emballasje ville det ikke være økonomisk gjennomførbart å transportere mat rundt i verden.

Utvikle bærekraftige "tilpassede emballasjeløsninger"

NNZ investerer i utvikling av ny emballasje og nye emballasjekonsepter i samarbeid med sine "partnere". Vi utvikler "tilpassede emballasjeløsninger" sammen med våre partnere som er emballasjefirmaer for ferskvare, detaljhandelskjeder, materiale- og maskinleverandører, universiteter og forskningsinstitutter. NNZ har et sentralt "markedsførings- og innovasjonsteam" som består av en innovasjonsleder, en emballasjeteknolog, en designer og en nett-markedsfører. Dette teamet støtter de ulike landene i å markedsføre den aktuelle porteføljen og å utvikle bærekraftige "tilpassede emballasjeløsninger".

Sammen med forretningsenhetslederne i landene overvåker teamet og følger opp utviklingen i markeder, materialer, maskineri og kundeatferd. NNZ-teamet kontakter kunden for en gjennomgang, og deretter utvikler salgsrepresentanten, emballasjeteknologen og markedsførene en design ved bruk av de beste materialer, maskiner og kundens godkjennelse. Vår materialekspertise dekker det brede utvalget av emballasjematerialer: jute, papir, plast, laminat og emballasje laget av biologisk nedbrytbare materialer. Det endelige målet er å gi kunden den optimale emballasjen eller det optimale emballasjekonseptet: en "tilpasset emballasjeløsning".

I tillegg arbeider vi kontinuerlig med å utvikle bærekraftige emballasjematerialer og -teknologier, som påvirker miljøet mindre og sikrer lengre holdbarhet.

Internasjonalt nettverk med "lokalt fokus"

Ønsket om bærekraftig emballasje er allment. Det er selvsagt forskjeller i de ulike landene vi betjener, ettersom hver land har sitt eget produktutvalg, spesifikke logistikkprosesser og kundepreferanser. Vår støtte innenfor markedsføring og innovasjon er tilpasset disse ulikhetene: "lokalt fokus". Vi jobbet for eksempel med kontorene våre i Spania og Tyskland på et produkt (Flow-Fresh ®), som gjør pakkede jordbær mer motstandsdyktige mot temperatursvingninger i logistikkjeden. Det samme produktet brukes på samme måte i Tyskland, for tomater på gren. For Østerrike har vi utviklet en jutepakning for poteter i detaljhandel, fordi kunder i Østerrike har en sterk preferanse for dette slitesterke naturmaterialet.

Om NNZ

NNZ er et multinasjonalt selskap som har vært eid og drevet av Boot-familien siden 1922. De ansatte lager emballasjeløsninger for kundene i ferskvare- og industrimarkedet.
I 1922 begynte NNZ å handle med juteposer fra "Pakhuis Libau" i Groningen (Nederland), og det ble starten på en familiebedrift med internasjonale ambisjoner.
I dag har NNZ vokst til en organisasjon med mer enn 250 ansatte, som betjener kundene fra kontorer i Østerrike, BeNeLux, Canada, Danmark, Norge, Tyskland, Italia, Polen, Latvia, Litauen, Estland, Storbritannia Sør-Afrika og USA.
NNZ har et tett samarbeid med partnere i 40 andre land for å levere emballasjeløsninger til kunder over hele verden.